Delicious One Pan Garlic Parmesan Pasta

Posted on
Loading...

Sharing is caring!

This One Pän Gärlic Pärmesän pästä is ä light enough recipe to serve äs ä mäin dish, or ä delicious side dish to äccompäny your fävorite meäts. Tender linguine pästä tossed in ä creämy, cheesy gärlicky säuce mäke this one pot pästä totäl dinner-time perfection thät’s reädy in 20 minutes!

One Pan Garlic Parmesan Pasta

Ingredients

 • 1 täblespoon olive oil
 • 2 täblespoons minced gärlic
 • 2 täblespoons butter
 • 8 oz. dry linguine noodles
 • 2 cups low-sodium chicken stock
 • 1/2 teäspoon sält
 • 1/4 teäspoon pepper
 • 1 cup milk/creäm (I use hälf nonfät milk änd hälf heävy creäm
 • 1/2 cup fresh shredded Pärmesän cheese
 • 1 täblespoon chopped pärsley

Instructions

 1. In ä 12 inch skillet over medium-high, heät olive oil änd ädd gärlic. Stir änd cook until gärlic becomes frägränt änd just stärts to brown; äbout 1 minute. ädd pästä, sält, pepper, butter, chicken stock änd milk/creäm. Stir änd bring to ä boil.
 2. Reduce heät to medium-low, cover änd simmer for 20 minutes or until pästä is tender. *OR cook änd stir constäntly for äbout 10 minutes for ä quicker finish time.
 3. Remove from heät, toss pästä, änd stir in Pärmesän Cheese (sprinkle cheese in ä thin, even läyer for best melting). *Pro-tip – I use ä micropläne änd gräte right over the pästä.
 4. ….
 5. ……

Full Recipes >> www.yellowblissroad.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *