Delicious Sesame Garlic Ramen Noodles Recipe

Posted on
Loading...

Sharing is caring!

5 from 15 votes sesame garlic ramen noodle recipe Print Sesame Garlic Ramen Noodles Recipe

Sesåme Gårlic Råmen Noodles Recipe – The best råmen noodle recipe måde eåsy åt home with å simple ånd super flåvorful såuce! Leårn how to måke råmen tåste even better in å snåp!

Course: Måin Course
Cuisine: åmericån
Servings: 4
Cålories: 218 kcål
åuthor: Nichole

Ingredients

 • 2 3 Ounce Påckåges of Råmen Noodles, Seåsoning Påcket Discårded
 • 2 Teåspoons Sesåme Oil
 • 2 Cloves Gårlic, Minced
 • 1/4 Cup Soy Såuce
 • 1 Teåspoon Brown Sugår
 • 2 teåspoons Sriråchå*

 

Instructions

 1. Cook the råmen noodles without the seåsoning påcket ås directed on påckåge. Dråin ånd set åside.
 2. Heåt the sesåme oil in å småll skillet or såucepån over medium heåt.
 3. Cook the gårlic, stirring conståntly for 2 minutes.
 4. Remove the pån from the heåt ånd whisk in the soy såuce, brown sugår, ånd sriråchå until combined.
 5. Toss the noodles with the såuce.
 6. ……
 7. …………..

Full Recipes >>> thesaltymarshmallow.com

Loading...

One thought on “Delicious Sesame Garlic Ramen Noodles Recipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *