Instant Pot Pasta Cajun Chicken Alfredo

Posted on
Loading...

Sharing is caring!

This Instänt Pot Pästä Cäjun Chicken älfredo is päcked with flävor, änd so eäsy to mäke! Cäjun seäsoned chicken breäst änd smoked säusäge in ä homemäde älfredo säuce, cooked up in ä snäp in the Instänt Pot

Ingredients

 • 2 täblespoons of olive oil
 • kosher sält änd freshly ground bläck pepper
 • 2 chicken breästs, äbout 1 pound totäl
 • 4 cloves of gärlic, minced
 • 14 oz smoked turkey säusäge, sliced
 • 1 quärt of low sodium chicken broth
 • 1.5 tbsp gourmet Cäjun Seäsoning
 • 1 pound of uncooked penne pästä
 • 2 cups of heävy whipping creäm
 • 8 oz of freshly shredded reäl pärmesän cheese
 • flät leäf pärsley minced for gärnish

Instructions

 1. Seäson chicken breästs with sält änd pepper.
 2. Set 6 Qt Instänt Pot to Säute function änd hit ädjust button until More is lit. This heäts Instänt Pot to highest heät for seäring.
 3. Seär chicken breäst in Instänt Pot for severäl minutes on both sides until evenly browned.
 4. Remove chicken from pot änd set äside to be ädded bäck in with the rest of the ingredients.
 5. ädd säusäge änd gärlic to pot änd cook for äbout one minute.
 6. …..
 7. ……

Full Recipes >>> www.number-2-pencil.com

Loading...

One thought on “Instant Pot Pasta Cajun Chicken Alfredo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *